Maleniec to niewielka wieś leżąca 55 kilometrów od Kielc, nad rzeką Czarną, już w XVIII wieku weszła do polskiej elity przemysłowej, a to za sprawą kasztelana łukowskiego- Jacka Jezierskiego.
W tej małej miejscowości nie każdy wie, że w okolicach znaleźć można wspaniałe dzieło przemysłu polskiego, które służy do dnia dzisiejszego, jest wspierane przez wszelkie stowarzyszenia, każdy chce by ten zabytek nie popadł w ruinę.
Celem działalności Akcji Maleniec jest również pokazywanie jak wygląda zawód inżyniera, oraz rozszerzanie informacji dotyczących ochrony zabytków dotyczącej dawnej kultury technicznej. Społeczny patronat nad zabytkiem, sprawuje Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, już nie raz uratował zabytek przed upadkiem.
Obiekt w miejscowości Maleniec jest przede wszystkim zadbany, sprawny technicznie, a samo uruchomienie uzależnione jest od poziomu wody. Wkład w ratowanie tego zabytku przypisuje się także mieszkańcom Maleńca, mieszkańcy Maleńca, studentom, którzy przyjeżdżają tu każdego roku oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zabytków Techniki MALENIEC.